معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان از تغییر شرایط دریافت مجوز فروشگهای بزرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد عباسی اظهار داشت: حداقل مساحت لازم برای اطلاق فروشگاه بزرگ عرضه محصولات متنوع و غیر همگن از این پس در کلان شهرها یکهزار و پانصد متر مربع ، در شهرهای بزرگ بالای 500 هزار نفر جمعیت ، یکهزار متر مربع و شهرهای با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر 750 متر مربع سطح فروش تعیین می گردد.

وی افزود: صدور پروانه کسب با رعایت  وضعیت ترافیکی و وجود امکانات رفاهی جانبی برای خرید و خصوصا پارکینگ کافی مجاز خواهد بود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان گفت: صدور پروانه کسب برای فروشگاههای بزرگ زنجیره ای منوط به موافقت کتبی سازمان های صنعت معدن  و تجارت و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان محل استقرار می باشد.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: استقرار این فروشگاهها در اماکن استیجاری و یا مشارکت در فروش که غالبا موجب نارضایتی اجتماعی و تشدید ترافیک شده است ممنوع می باشد.