استاندار اصفهان گفت: سرعت انجام کارها و تلاش برای رفع مشکل مردم در اصفهان بسیار کند است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای اداری  استان اصفهان  با محوریت مباحث اقتصادی اظهار داشت:با بیان اینکه این جمع‌ترین جلسه شورای اداری است که تاکنون شاهد بودیم، اظهار داشت: متأسفانه سرعت انجام کارها در اصفهان بسیار کند است و تلاش برای رفع مشکلات در کمتر دستگاهی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: مدیر تا زمانی عزیز است که خادم مردم باشد، مدیر رییس مردم نیست بلکه مرئوس مردم است، مدیران استان اصفهان بیش از حد مراقب خود هستند.

رئیس شورای اداری استان اصفهان گفت: دستگاهی که مدام از طرف مردم شکایت دارد و مردم از آن گله مند باشند، یعنی اینکه مدیر مربوطه کارایی لازم را ندارد.

مهرعلیزاده ادامه داد: تذکرات متعددی به برخی از مدیران داده شده تا در جهت رفع مشکلات و موانع دستگاه‌های مربوطه اقدام کنند، از این رو باید گفت تعارف با کسی نداریم و مدیر نالایق باید جای خود را به مدیر لایق بدهد.

رئیس شورای اداری استان اصفهان گفت: سرعت و هماهنگی میان دستگاه ها باید شدت بگیرد و از مدیران استان انتظار دارم که از حدود اختیارات خود استفاده کنند و اصل امور روزمره را بر این امر قرار دهند.

شورای اداری

مهر علیزاده افزود: دستگاهی که مدام از طرف مردم شکایت دارد و مردم از آن گله مند باشند، یعنی اینکه مدیر مربوطه کارایی لازم را ندارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: اگر در ارزیابی به این نتیجه رسیدیم مدیری توانمندی ندارد یا باید مشکل خود را حل کند یا ما مشکل او را حل می‌کنیم.

رئیس شورای اداری استان اصفهان گفت: از مدیران اجرایی استان اصفهان خواسته شده است که سرعت عمل خود را بیشتر کرده و مشکلات بیشتری از مردم حل کنند.