فرماندار سنقروکلیایی، سهم اعتبارات این شهرستان در بخش‌های مختلف در سال 1397 را اعتباری بالغ‌بر 226 میلیارد ریال از محل‌های مختلف عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدناصر معصومی زاده افزود: اعتبارات اختصاص‌یافته شامل اعتباری بالغ‌بر 82 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتباری بالغ‌بر 144 میلیارد ریال از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است.

وی بیان داشت: این اعتبارات با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های کشاورزی، آب و راه شهری و روستایی، آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر، گردشگری، مذهبی، ورزش، عمران شهری و روستایی، برق، منابع طبیعی و آبخیزداری مهارت‌آموزی و اشتغال و... هزینه خواهد شد.

فرماندار سنقروکلیایی افزود: بیشترین عقب‌ماندگی این شهرستان نسبت به شاخصه‌های میانگین کشوری در بخش‌های اشتغال، طرح هادی روستایی و عمران شهری است که برای ارتقاء آن‌ها اعتبارات در نظر گرفته‌شده هزینه خواهد شد.

معصومی زاده از همکاری‌های سازمان برنامه‌وبودجه و پیگیری‌های نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در خصوص جذب هرچه بهتر اعتبارات قدردانی نمود.