همایش آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی با حضور سمن‌های فعال این حوزه، باهدف ایجاد رابطه نزدیک‌تر و عمیق‌تر میان دستگاه‎‌های اجرایی و برنامه‌ریز با مراکز علمی و دانشگاهی در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، ادریس بهشتی نیا دبیر علمی همایش آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی، ابراز داشت: تا رابطه بین دستگاه‌های اداری و مراکز علمی شکل نگیرد نمی‌توانیم در شناخت مشکلات و ارائه راهکار و همفکری درست پیرامون موضوعات و معضلات اجتماعی در حوزه آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی موفق شویم.

وی افزود: تلاش ما این است بتوانیم رابطه عمیق و سازنده میان حوزه‌های اجرایی و دانشگاهی برقرار کنیم، زیرا بدون همکاری و همفکری دانشگاه امکان شناخت درست مشکلات و یافتن راهکار حل آن‌ها وجود ندارد.

وی آسیب‌شناسی شهر کرمانشاه، آسیب‌شناسی مشکلات خانواده و جوانان در کرمانشاه با تأکید بر نقش جهانی‌شدن رسانه و وسایل ارتباط‌جمعی، بررسی مسئله قومیت و تنوع قومی در کرمانشاه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها و آسیب‌شناسی افزایش تعداد تحصیل‌کردگان جویای کار در کرمانشاه و بررسی راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را محورهای اصلی این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی در همایش آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی، گفت: شاید خیلی از مشکلات امروز کشور را به اقتصاد ربط بدهیم، اما واقعیت این است که اگر نگاه دستگاهی داشته باشیم برخی مشکلات فرهنگی و اجتماعی است که تشدیدکننده مشکلات اقتصادی است و این دو رابطه دوسویه دارند. یعنی هم مشکلات اقتصادی می‌تواند مشکلات فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده و هم مشکلات اجتماعی می‌توانند تشدیدکننده مشکلات اقتصادی شوند.