شرکت توسعه نیشکر و شیلات خوزستان 400 هزار قطعه بچه ماهی در کانال زهاب نیشکر در جهت اشتغالزایی و‌ گردشگری رها کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با همکاری اداره کل شیلات خوزستان، در راستای تقویت و حفظ ذخایر آبزیان در منابع آبی شور و لب شور ، عملیات رهاسازی ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در کانال زهاب نیشکر راانجام داد.

ستار شکیا مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان در حاشیه اجرای فازهای دیگر طرح پرورش ماهی با زهاب نیشکر و رها سازی ماهی در کانال المهدی ، بیان داشت: این طرح در راستای استفاده بهینه از زهاب نیشکر، جلوگیری از هدر رفتن پتانسیل های موجود آبی و صرفه جویی در مصرف آب انجام می شود.