طنز پردازان اصفهانی برنامه عمومی طنز با عنوان شب طنز خنداخند در پارک ایثارگران اصفهان برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شب طنز خنداخند برنامه ای عمومی است که در آن طنزپردازان دفتر طنز تازه ترین آثار خود را برای استفاده عموم ارائه می کنند.

شب طنز خنداخند با هدف آشنایی اصفهان با طنز برگزار می شود بخش های متنوع و متعددی از جمله به طنزخوانی(شعر و نثر)، استندآپ کمدی و مسابقه طبع آزمایی مخاطبان از ساعت 21 روز پنج شنبه برپا می شود.