نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه آبادی مساجد تنها به ظاهر زیبا نیست، اظهار داشت: به فرموده خداوند در قرآن کریم "مساجد خدا به وسیله آنهایی که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند آباد می کنم» اما امروزه مساجد ما بیشتر از لحاظ عمرانی و ظاهری توسعه پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، آیت الله لطف الله دژکام، امروز در جمع طلاب و روحانیون استان کهگیلویه و بویراحمد مقیم شیراز، با اشاره به اینکه آبادی مساجد تنها به ظاهر زیبا نیست، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم فرمودند: "مساجد خدا را به وسیله آنهایی که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند آباد می کنم» اما امروزه می بینیم که مساجد ما بیشتر از لحاظ عمرانی و ظاهری توسعه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه روحانی خوب که بتواند مردم را با ایمان کند برای مسجد، آبادانی است، افزود: شاخصه روحانی خوب این است که مردم  از طریق وی به روز معاد اعتقاد پیدا کنند، یعنی معاد را بیشتر در رفتار آن روحانی ببینند در نتیجه آن وقت است که مسجد آباد می شود.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: اینکه افراد زیادی در مسجد حضور یابند باعث آبادانی مسجد نمی شود بلکه اگر تنها یک نفر در مسجد حضور یابد و همان یک نفر یک مؤمن واقعی باشد، آنگاه مسجد آباد شده است.