شهردار رشت با اشاره به اینکه پرونده پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار دارد، گفت: از آنجایی که یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان توسط شهرداری رشت به پیمانکار تصفیه خانه شیرآبه سراوان پرداخت شده، بنابراین عملکرد مجموعه مدیریت شهری در این حوزه نباید منجر به برگشت اسناد به تهران گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مسعود نصرتی شهردار رشت با حضور در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به شرایط خاص پروژه تصفیه خانه سراوان بیان کرد: پس از قرارداد اجرای پروژه تصفیه خانه، تشکیلات حوزه اجرا به ناچار و در یک مقطع زمانی و به منظور بهره مندی از اسناد خزانه دولتی، اقدامات انجام شده پیرامون پروژه تصفیه خانه سراوان را تأیید کرد.

نصرتی با قدردانی از حمایت و پیگیری های رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در اجرای پروژه تصفیه خانه سراوان تصریح کرد: با توجه به تأمین اعتبار احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان از محل اسناد خزانه در صورت کم کاری در این حوزه ۷ میلیارد تومان تخصیص یافته از محل اسناد دولتی برای احداث تصفیه خانه را از شهرداری رشت بازپس می گیرند.

وی با اشاره به اینکه پرونده پروژه تصفیه خانه در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار دارد، گفت: از آنجایی که یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان توسط شهرداری رشت به پیمانکار تصفیه خانه شیرآبه سراوان پرداخت شده، بنابراین عملکرد مجموعه مدیریت شهری در این حوزه نباید منجر به برگشت اسناد به تهران گردد.

شهردار رشت با اشاره به عبور فاضلاب در رودخانه های رشت تصریح کرد: در حال حاضر رودخانه های رشت با پنج آلاینده مواجه هستند و در هر ثانیه ۶۶۰ لیتر فاضلاب در رودخانه های رشت عبور می کند و اگر تصمیمی اساسی برای این مشکل گرفته نشود، رودخانه های رشت به طور کامل به فراموشی سپرده می شود.