اولین جلسه اجرای دستورالعمل شیوه تعیین بهره وری آب در کشاورزی و شیوه تعیین بهره وری آب در بخش کشاورزی خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمد قاسمی نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این جلسه عنوان کرد: با اشاره کردن به خشکسالی های اخیر و بحران شدید و  اینکه بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب  را دارد این بخش بیشتر در معرض خسران و تهدید می باشد.

قاسمی نژاد ادامه داد: از آنجا که بهره وری آب به مفهوم صرفه جویی همراه با افزایش تولیدات است این طرح می تواند چاره ساز رفع بحران آب در کشور می باشد.

در پایان این جلسه مقرر گردید اعضاء کمیته نظرات اصلاحی خود را ارائه کنند و پس از بررسی به عنوان موارد پیشنهادی به کمیته ملی کشور ارائه شود همچنین جلسات کارگروه به صورت ماهانه تشکیل شود و تشکل های آب بران در خصوص تحویل حجمی آب توسط سازمان آب و برق پیگیری جدی داشته باشد.