براساس آخرین آمار تعداد 350 نفر از اهالی روستاییان بخش ابوالفارس رامهرمز بر اثر آلودگی آب مسموم شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، از بامداد روز شنبه سه روستا از اهالی دهستان ابوالفارس رامهرمز با مسمومیت شدید به مراکز بهداشتی مراجعه کردند و  این در حالی است که تنها منبع مشترک استفاده آنها آب آشامیدنی بوده است.

در این خصوص عبدالرضا احسانی نیا فرماندار رامهرمز بیان داشت:، از بامداد روز شنبه تاکنون(11تیر) تعداد 350 نفر از اهالی دهستان ابوالفارس رامهرمز به مراکز درمانی با علائم مسمومیت مراجعه کردند.

 احسانی نیا عنوان کرد: هم اکنون 78 نفر از مراجعه کنندگان در بیمارستان های سینا و نفت اهواز و رامهرمز بستری هستند.

حکم استاندار خوزستان جهت پیگیری مشکل  مسمومیت روستاییان رامهرمز

همچنین طی حکمی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، دکتر سید محمدعلوی عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری به عنوان نماینده استاندار در پیگیری مشکل مسمومیت در ابوالفارس رامهرمز منصوب شد.

اختلاف نظر بین مسئولین مراکز بهداشت و آبفای روستایی خوزستان

رئیس مرکز بهداشت خوزستان آلودگی آب را عامل اصلی مسمومیت روستاییان بیان داشت و اظهار کرد: علت مسمومیت قطعا به علت مصرف آب آلوده بوده به صورتی که مردم به علت بیست ساعت قطعی آب، از آب چشمه استفاده کرده و بعد از وصل شدن آب نیز چندین ساعت آب بدون کلر وارد شبکه شده است.

آلودگی آب

علیداد کیانی معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان با رد ورود آب بدون کلر به شبکه گفت: پس از بروز این مشکل کارکنان آبفای روستایی و بهداشت شهرستان رامهرمز در محل حاضر شدند و شبکه توزیع، انتقال و مخازن مورد آزمایش قرار گرفت.

وی گفت: نتایج آزمایش ها نشان دهد که میزان کلر در آب شرب این منطقه هشت دهم ppm است که مقدار استانداردی می باشد.