معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت: اکنون آبرسانی به 56 شهر از طریق سامانه تله متری مدیریت می شود تا میان همه شهرها آب عادلانه توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  ناصر اکبری با اشاره به آبرسانی به 56 شهراستان  اصفهان ازطریق سامانه تله متری بیان داشت: امسال آبفا توجه ویژه ای به  عدالت توزیع آب شرب بین مشترکین دارد.

وی افزود: در شرکت آبفا استان اصفهان برخورداری زیرساخت تله متری باعث شده  که دقیقا سهم آب در هرساعت که میان شهر ها و نقاط مختلف شهر در شبانه روز   توزیع می شود  مشخص باشد. امسال کاملا به این موضوع توجه داشته ایم.

اکبری با اعلام اینکه زیرساخت های اساسی تله متری در شهر اصفهان و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کشور سامانه تله متری داریم، ولی سامانه ای که فرمان بگیرد نداریم.

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان تصریح کرد: اقدامات اساسی و زیرساختی در شبکه آب استان انجام شده که امروز توانسته ایم با حداقل فشار بتوانیم از شرایط  بحران عبور کنیم.

وی با بیان اینکه حدود یک دهه است خشکسالی بر کشور و استان اصفهان حاکم شده است اعلام کرد: وقوع پدیده خشکسالی در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه در استان اصفهان منجر شد  به مرور زمان شرایط تامین آب  بدتر شود و ما اقدامات اساسی جهت تامین منابع جدید  انجام دادیم که بتوانیم در شرایط بحران بهتر منابع و مصارف  مدیریت کنیم.

معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان خاطرنشان ساخت: سال 88، آب حدود  17 متر معکب برثانیه  به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تخصیص می یافت که امروز این رقم  به 10 متر مکعب کاهش یافته است همچنین .در سال گذشته حدود 8 دهم متر مکعب آب بر ثانیه آبدهی  چاه های فلمن بوده که الان چاههای فلمن را در مدار نداریم.

اکبری با اشاره به دیگر منابع آبی زیرزمینی عنوان کرد:درحال حاضر دیگر منابع زیرزمینی همانند چاههای متفرقه  که می تواند بخشی از نیاز آبی را تامین کند آبدهی آنها بسیار کاهش یافته بعنوان مثال آبدهی چاهای متفرقه که در گذشته 2 و نیم متر مکعب بر ثانیه بوده امروز به یک متر مکعب رسیده است.

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه  حدود 400 چاه شناسایی شده و بررسی های کیفی و شیمیایی و میکروبی را انجام داده ایم اظهار داشت:هم اکنون حدود 100 چاه  مورد تایید شده و متناسب با شرایط وارد شبکه می شود، البته با شبکه بهداشت اصفهان هماهنگی کامل داریم و امکان ندارد چاهی که دچار مشکل باشد بدون تایید بهداشت وارد شبکه شود.