مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 43 درصد مرگ و میر سوانح رانندگی استان اصفهان به علت واژگونی خودروست.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی خضری اظهار داشت: 34 درصد تصادفات منجر به جرح و 18 درصد تصادفات خسارتی در استان اصفهان به دلیل واژگونی وسایل نقلیه رخ داده است.

وی افزود: بیش از 70 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی است که توجه نکردن به جلو، تجاوز از سرعت مقرره ، خستگی و خواب آلودگی و رعایت نکردن حق تقدم از مهمترین دلایل آن به شمار می رود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بررسی سوانح جاده‌ای کشور نشان می‌دهد که متوسط متوفیات ناشی از واژگونی خودروها در کشور 31 درصد کل کشته شدگان است.

خضری تصریح کرد: در خودروهای استاندارد، ابزاری به نام «سامانه کنترل پایداری الکترونیکی» در مواقعی که خودرو تمایل به واژگون شدن دارد، فعال می‌شود و از واژگونی خودرو تا حد قابل ملاحظه‌ای جلوگیری می‌کند که اکثر خودروها فاقد این سامانه هستند و به همین علت عامل خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم در تصادفات واژگونی دخیل است.

وی ادامه داد: علاوه بر عامل انسانی و خودرو، راه نیز در وقوع تصادفات واژگونی دخیل است که شیب عرضی ناکافی در قوس‌ها از عوامل بروز تصادفات از نوع واژگونی است، به همین دلیل 109 نقطه پر تصادف شناسایی شد که از این تعداد 67 نقطه مصوب کشوری و اعتبار 13 نقطه آن در سال جاری تصویب شده است.

خضری بیان داشت: با اصلاح 67 نقطه پر تصادف مصوب کشوری، تصادفات و تلفات جاده ای به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  گفت: با عنایت به مهیا بودن بانک اطلاعاتی مکانی-توصیفی تصادفات استان اصفهان در سامانه GIS، با شناسایی و تشخیص مقاطعی از راه که احتمال وقوع تصادف در آن بسیار است، طی 3 سال گذشته نقشه موقعیت مکانی تصادفات مذکور تهیه شده است و در سال 97 با توجه به اولویت بندی مقاطع دارای ریسک تصادفات واژگونی در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.