مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از تکمیل آسفالت معابر در حصه جنوبی خبرداد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امامی بیان داشت: آسفالت معابر حصه جنوبی با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تکمیل شد.

وی افزود: آسفالت معابر حصه جنوبی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفت.

امامی گفت: اجرای این طرح از اوایل اردیبهشت ماه آغاز و ظرف دو ماه تکمیل شد.

وی ادامه داد: از سه سال پیش دغدغه منطقه ۱۰ روکش آسفالت حصه جنوبی بود، اما به دلیل مباحث زیرساختی از جمله فاضلاب اجرای آن به تاخیر افتاد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: آسفالت محله حصه یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردم این منطقه بود، از این رو تمامی خیابان‌ها و معابر فرعی محله آسفالت شد.