فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب از پهلوگیری ناوگروه ۵۳ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، امیردریادار افشین تاشک گفت: این ناوگروه متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند و بوشهر است که پس از ۳۰ روز دریانوردی در آب های آزاد و بین المللی در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلوگرفت.

وی افزود: حضور در آب‌های آزاد تنها حضور نظامی نیست بلکه جنبه‌های دیگر فنی، علمی و تکنولوژی نیز دارد.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب، گفت: اجرای این ماموریت‌ها با هدف برافراشته کردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد و تامین امنیت برای کشور‌های همسایه است.

به گزارش موج، هم اکنون ناوگروه ۵۴ متشکل از ناو استراتژیکی خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی سبلان در آب‌های آزاد حضوردارند.