مدیر مرکز خدمات کشاورزی توکهور وهشتبندی از آغاز برداشت لیمو ترش از ۵۰۰ هکتار از باغ‌های منطقه توکهور وهشتبندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رحمت الله عباسی با پیش بینی اینکه امسال بیش از ۱۲ هزار تن لیموترش در این منطقه برداشت شود، گفت: محصول‌های برداشت شده پس از بسته بندی به استان‌های فارس، تهران وآذربایجان شرقی فرستاده می‌شود.

وی گفت: روستا‌های چاه غربال، توکهور، چاه حیدر و هشتبندی مهم‌ترین مناطق کشت لیمو ترش در منطقه توکهور و هشتبندی است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی توکهور وهشتبندی در پایان با بیان اینکه برداشت لیموترش در این منطقه تا نیمه شهریور ادامه دارد، افزود: سطح زیر کشت مرکبات در توکهور و هشتبندی ۳ هزارهکتار است که ۲ هزار هکتار آن به کشت لیمو ترش اختصاص دارد.