رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با بیان اینکه ساختار کمیسیون های تخصصی شورا سنتی، متکی به شخص و سلیقه ای است، گفت: تلاش بنده این است که کمیسیون عمران از ساختار سنتی خارج شده و در یک ساختار تخصصی و رسمی، تغییراتی یافته و برای تصویب به صحن شورا می رود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رضا رسولی در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت به فعالیت های این کمیسیون از بک سال پیش تاکنون اشاره کرد و گفت: اصلاح طرح تفصیلی، در دستور کمیسیون عمران قرار گرفت و تلاش شد شرایط شهروندان به عنوان ذی نفعان لحاظ شود و اصلاحات به فرمانداری ارسال شده و نتیجه کمیته اصلاح طرح تفصیلی به کمیسیون عمران شورا گزارش می شود.

رسولی به تلاش های  دیگر کمیته های زیر مجموعه کمیسیون عمران اشاره کرد و افزود: کارگروه اصلاح آسفالت معابر با بررسی و نیاز سنجی و همچنین بررسی فنی آسفالت تولید شده، از دیگر برنامه های کارگروه بود.

وی گفت: پس از بررسی های فنی، پیگیر انجام عملیاتی نتایج این کارگره ها هستیم.

کمیسیون +عمران شورای رشت

رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: ساختار کمیسیون های تخصصی شورا سنتی، متکی به شخص و سلیقه ای است. بنابراین تلاش بنده این است که کمیسیون عمران از ساختار سنتی خارج شده و در یک ساختار تخصصی و رسمی، تغییراتی یافته و برای تصویب به صحن شورا می رود.

فعالیت های فرهنگی باید پیوست های عمرانی داشته باشد

رسولی ابراز کرد: معتقدم فعالیت های فرهنگی باید پیوست های عمرانی داشته باشد. رویکردهای عمرانی و ترافیکی باید بر محوریت انسان و افزایش کیفیت زندگی باشد. به همین دلیل بطور نمونه، طرح تفصیلی مبتنی بر کیفیت زندگی تدوین نیافته است.

وی تاکید کرد: باید بر دیپلماسی شهری هم کار کرد و مثلا برای خواهر خواندگی رشت با دیگر شهرها، احصا کارکردهای اقتصادی شهر، نقش آبراها در اقتصاد شهر و... کار نکرده ایم. ساختارهای سنتی را از بین برده و مثلا شریان حیاتی رودخانه ها امروز تبدیل به بحران شده است.