معاون فرماندار ماسال با بیان اینکه تا کنون بیش از 90 درصد از سهمیه ی تعیین شده ی شهرستان ماسال تحقق یافته است، گفت: شهرستان ماسال در صدر شهرستان های استان گیلان به لحاظ پی گیری طرح های بوم گردی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، قربان خوشحال معاون فرماندار ماسال با بیان اینکه تا کنون بیش از 90 درصد از سهمیه ی تعیین شده ی شهرستان ماسال تحقق یافته است، گفت: شهرستان ماسال در صدر شهرستان های استان گیلان به لحاظ پی گیری طرح های بوم گردی قرار دارد.

قربان خوشحال در شانزدهمین جلسه کارگروه بوم گردی شهرستان ماسال از روسای ادارات خواست: با توجه به محدویت زمانی پیش روی طرحهای بوم گردی, مدت زمان پاسخگویی به متقاضیان به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال نیز در این جلسه بیان اینکه تاکنون 545 تقاضای بوم گردی به دبیرخانه بوم گردی شهرستان ارسال شده است، افزود: از این تعداد درخواست به درخواست  493 متقاضی پاسخ داده شده است و 259 پرونده جهت ارسال به استان تکمیل شده است.

سید حسن محمدی ادامه داد: تا کنون از 345 واحد سهمیه ی مشخص شده ی شهرستان جهت دریافت تسهیلات، 312 واحد در مراحل پایانی جهت اخذ تسهیلات قرار دارند.