مهمترین طرح های تنش آبی در شهرهای بندرعباس، جناح و بستک، رویدر و تخت و قلعه قاضی بوده که درمجموع با اعتبار 250 هزار میلیون ریال در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به تنش آبی در استان و ضرورت مقابله با آن، گفت: آبفا در گذر از تنش آبی شهرهای بحرانی و در آستانه بحران، علاوه بر برنامه‌های کوتاه مدت، راهکارهای میان مدت در قالب طرح های مقابله با تنش آبی اندیشیده است.

امین قصمی افزود: در حال حاضر مهمترین این طرح ها در شهرهای بندرعباس، جناح و بستک، رویدر و تخت و قلعه قاضی بوده که درمجموع با اعتبار 250 هزار میلیون ریال در حال اجراست.

وی ادامه داد: این طرح ها شامل؛ اجرای خط انتقال آب از آب شیرین کن یکصد هزار مترمکعبی تا مخازن داماهی بندرعباس به طول 33 کیلومتر، انتقال آب از چارک به شهرهای بستک و جناح، اجرای خط انتقال روستاهای فرامرزان، تامین آب بستک، رویدر و تامین آب تخت و قلعه قاضی است. 

وی این طرح ها را از جمله برنامه های میان مدت آبفا بیان کرد و گفت: منابع اعتباری این طرح ها از محل بند "ب" تبصره 5 قانون بودجه کشور(اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) تامین می شود.

قصمی هدف از اجرای طرح انتقال آب از آبشیرین کن یکصد هزار مترمکعبی را انتقال بهینه آب به مخازن شرق بندرعباس، اختلاط منابع تولید و بهره مندى کل جمعیت شهر بندرعباس از آب تولیدى سایت نمک زدایى عنوان کرد. وی اضافه کرد: اجراى بخش اول خط انتقال چارک-بستک نیز به طول ٩ کیلومتر اجرا و مطالعات پروژه تامین آب آن نیز تکمیل شده است. همچنین بخشی از پروژه تامین آب تخت و قلعه قاضى شامل ٣٥ کیلومتر خط انتقال، تجهیز ٢ حلقه چاه و ساخت یک باب مخزن در شهر تخت اجرا شده است.

  مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهار داشت: حفر و تجهیز 4 حلقه چاه، کف شکنی 5 حلقه چاه، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه‌ها با هدف کاهش هدررفت آب نیز از جمله برنامه کوتاه مدت آبفاست که البته برای اجرای کامل این برنامه های کوتاه و ضربتی به اعتباری معادل 230 میلیارد ریال نیاز داریم.

قصمی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده در شهر بندرعباس نیز گفت: در شهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای حومه که منابع آبی مشترک با شهر بندرعباس دارند، پروژه هایی نظیر؛ حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در حاشیه سد شمیل از سوی آب منطقه‌ای استان، بازسازی تاسیسات برای ارتقاء کیفیت در تصفیه خانه آب میناب و بندرعباس و خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری جهت تامین آب پایدارتعریف شده است که با آغاز فصل گرما وارد مدار بهره برداری شده است.

وی افزود: پروژه هایی نظیر؛ تجهیز یک حلقه چاه در لاور میستان، احداث سه مخزن کهنوئیه، کمشک و هنگوئیه در مجموع به ظرفیت سه هزار و 500 متر مکعب از دیگر برنامه های میان مدت آبفاست که درغرب استان در حال اجراست. 

در شرق هرمزگان نیز در شهرهای رویدر، سردشت و گوهران، سیریک و فارغان نیز پروژه های مقابله با تنش کم آبی در حال اجراست که از جمله این پروژه ها شامل؛ حفر و تجهیز یک حلقه چاه، تکمیل خط انتقال کهورستان به طول 30 کیلومتر و اخذ مجوز احداث آب شیرین کن جهت تامین آب شرب کهورستان و رویدراست.

به گفته این مقام مسئول؛ اجرای پروژه تامین آب بشاگرد (سردشت و بشاگرد) از سد جگین، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و خط انتقال سردشت، اجاره و تجهیز یک حلقه چاه گوهران و خرید و به کارگیری دو دستگاه تانکر آبرسانی نیز از جمله اقدامات آبفا در شهرهای سردشت و گوهران بوده است.

همچنین تکمیل آب شیرین کن سیریک با ظرفیت نهایی 3 هزار متر مکعب در شبانه روز، در مدار آوردن مخازن سه گانه شهری و تکمیل خط انتقال آب سیریک-گروک و حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر فازغان نیز در حال اجراست.