مدیر عامل شرکت آبشار آبی اصفهان گفت: استفاده از تجهیزات ایرانی کاهنده مصرف آب تا میزان ۸۰ درصد برای صرفه جویی موثر است.

مظاهر رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به کم آبی سالهای اخیر گفت: هدف ما جلوگیری از هدر روی آب و بی نیازی از وارد کردن نمونه های خارجی این تجهیزات بوده است.

وی افزود: دوش های معمولی حدود ۱۸ تا ۲۴ لیتر آب در هر دقیقه مصرف می کنند که با نصب سر دوشی های تولید شده ایرانی این میزان به ۶ لیتر آب کاهش می یابد.

رضایی با بیان اینکه تجهیزات ایرانی کاهنده مصرف آب در مقایسه با نمونه های خارجی آنها عملکرد بهتری دارند، افزود: تجهیزات تولید داخلی ۶۰ تا ۸۰ درصد در صرفه جویی مصرف آب موثر بوده اند.

مدیر عامل شرکت آبشار آبی اصفهان اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان از کالای ایرانی بتواند در راستای بهینه سازی مصرف آب این تجهیزات را در آینده نزدیک بطور گسترده به بازار عرضه کند.