استاندار اصفهان گفت: مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مهرعلیزاده در نشستی با معاون امور آب و وزارت نیرو بیان داشت: مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است و مدیریت استان های حوضه آبریز زاینده رود باید از این طرح ها حمایت و پشتیبانی کنند.

وی افزود: نصب کنتورهای کنترل مصرف آب در حوضه اصفهان و چهارمحال بختیاری انجام شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مصرف آب در بستر رودخانه زاینده رود کنترل شده است، گفت: مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است و جدول برنامه ریزی در خصوص مصرف آب باید به صورت جدی رعایت شود که در غیر این صورت در تأمین آب شرب با مشکل مواجه خواهیم شد.