مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی دو شرکت پخش دارویی متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت:دو شرکت پخش دارویی متخلف در اصفهان بر اساس کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی  تعطیل شد.

وی افزود: در پی شکایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر فعالیت این دو شرکت بدون حضور مسوول فنی پرونده متخلفان برای رسیدگی به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی ودرمانی تعزیرات ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان داشت: پس از احراز تخلف با توجه به تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی ، حکم برتعطیلی دوشرکت پخش دارویی متخلف در اصفهان صادر شد.