عبدالله مهاجر نبود هلدینگ های بزرگ، برندسازی و بالا بودن تعرفه گمرکی کشورهای هدف از مهمترین موانع پیشروی صادرات مازندران است.

به گزارش خبرگزاری موج،  رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت های مازندران را در صادرات محصولات کشاورزی در حوزه باغی، آبزی و طیور بیان کرد و اظهارداشت؛ در شرایط فعلی با وجود ظرفیت های مازاد در این حوزه ها، کمترین ظرفیت مازاد با رویکرد صادرات محور است و این رویه تجار و تولید کننده را دچار مشکل کرده است.

مهاجرگفت: درسه ماهه اول سال جاری میزان صادرات غیرنفتی استان مازندران ازلحاظ ارزشی نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد بیشتر شد به طوری که در این مدت صادرات مازندران از گمرکات استانی به 105میلیون دلار رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران بیان کرد:حجم صادرات غیر نفتی را 196 هزار تن بیان کرد و اضافه کرد : همین میزان صادرات کالاهای غیر نفتی مازندران نیز از گمرکات سایر استان های کشور انجام شد که به دلیل نبود آماربرداری از این ارقام به حساب مازندران نیامده است.

وی افزود : در سال گذشته تجار مازنی 100 هزار تن کیوی تولیدی این خطه شمال کشور را صادر کردند و صرفا 5 هزار تن از این صادرات از گمرکات مازندران بود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ادامه گفت: ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در هر یک از مناطق پیشنهادی نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد می تواند پیشتوانه خوبی برای صادرات غیر نفتی استان باشد.

مهاجر افزود : تاکنون از ظرفیت های استانی در این بخش برای راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی استفاده درستی نشده است و باید به یک تفاهم برای ایجاد منطقه آزاد برسیم و می تواند این مناطق در هر سه شهرستان پیشنهادی ایجاد شود.

وی اضافه کرد : در شرایط فعلی بندرامیرآباد شرایط بهتری از لحاظ زیرساختی برای ارتقاء به منطقه آزاد تجاری دارد و باید از این ظرفیت برای ایجاد منطقه آزاد مورد بهره برداری قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران بیان کرد:در شرایط فعلی با خروج آمریکا از برجام تا حدودی مبادلات بانکی ما نسبت به گذشته دچار مشکل شد و با این وضع نیز دولت می تواند با حمایت از صادرکنندگان این دشواریها را کاهش دهد.

عبدالله مهاجر پرداخت مشوق های صادراتی، تعیین نرخ ارز منطقی و متناسب با شرایط روز را از راهکارهای پیشنهادی برای این حمایت اعلام کرده است.