معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه استقرار پایگاه های اورژانس دائم و موقت در سواحل ضروری است، تاکید کرد: در تعطیلات گذشته ۲۰۰ هزار تردد در سواحل داشتیم و باید تمهیداتی ایجاد شود تا شاهد کاهش چشم گیر غرق شدگی باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد هادی ایازی  امروز در دومین همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی گیلان که در سالن همایش های دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، با اشاره به اینکه باید در راستای کاهش تلفات غرق شدگی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم، اظهار کرد: استان خوزستان بیشترین و گیلان کمترین آمار غرق شدگی در کشور را دارند.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از موضوعات نظام سلامت خارج از این نظام است، خاطرنشان کرد: باید زمینه ها را برای اینکه مردم در سلامت خودشان نقش داشته باشند فراهم کنیم.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: کاهش آمار تلفات از جمله مواردی است که همواره مورد توجه شورای اجتماعی و وزیر کشور بوده و در این خصوص برنامه های متعددی اجرا شده است.

تامین مولفه های بهداشتی در راستای کاهش آسیب پذیری استفاده کنندگان از سواحل تاثیر بسزایی دارد

وی با بیان اینکه تامین مولفه های بهداشتی در راستای کاهش آسیب پذیری استفاده کنندگان از سواحل تاثیر بسزایی دارد، گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها، آموزش همگانی و رعایت استاندارد های بهداشتی از جمله مواردی هستند که می توانیم در این راستا از آنها استفاده کنیم.

ایازی با تاکید بر اینکه باید تمهیدات لازم به مردم آموزش داده شود تا آگاهی لازم را در مواقع مواجه با مشکلات را داشته باشند، بیان کرد: راهکار های زیادی برای استانهای ساحلی در نظر گرفته شده است و یکی از آنها ارائه آموزش های لازم قبل از شنا در سواحل به مردم است.

وی ادامه داد: طراحی و ساخت سالمسازی دریا، احداث و تامین زیرساخت ها از جمله تمهیداتی است که باید در اولویت قرار بگیرند.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه استقرار پایگاه های اورژانس دائم و موقت در سواحل ضروری است، تاکید کرد: در تعطیلات گذشته ۲۰۰ هزار تردد در سواحل داشتیم و باید تمهیداتی ایجاد شود تا شاهد کاهش چشم گیر غرق شدگی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خانواده ها، اظهار کرد: باید به خانواده ها مشاوره ارائه شود و در زمینه فرهنگ سازی کوشید تا زمینه ای ایجاد شود که دغدغه خانواده ها از بین برود.

ایازی با بیان اینکه امیدواریم در تابستان امسال شاهد هیچ غرق شدگی نباشیم، گفت: بیشترین آمار غرق شدگان در مناطق غیر مجاز ثبت شده است و این یعنی اینکه تاکنون در راستای ایجاد طرح های سالمسازی موفق نبوده ایم و باید در راستای بهسازی و نوسازی و ایجاد طرح های سالمسازی تلاش کنیم.