کوهنوردان حامی محیط زیست به مناسبت هفته المپیک و محیط زیست اقدام به پاکسازی منطقه کوهستانی روستای قزاآن کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  کوهنوردان تسنیم کویر حامی محیط زیست متشکل از یک تیم ده نفره به مناسبت گرامیداشت روز المپیک و محیط زیست، با شعار با قهرمانان المپیک به سوی توسعه پایدار اقدام به پاکسازی منطقه کوهستانی و روستایی قزاآن قمصر نمودند.

در این برنامه با همکاری و مشارکت اداره ورزش و جوانان  و همنوردان تسنیم کویر برگزار شد، کوهنوردان بعد از جمع آوری زباله ها اقدام به انتقال آنها به محل جمع آور زباله ها کردند. 

به گزارش موج، یکم تا هفتم تیرماه به نام هفته المپیک نامگذاری شده وهدف از نام گذاری یک روز در تقویم به نام المپیک و محیط زیست استفاده از ظرفیت و پتانسیل عظیم ورزشکاران ، خصوصاً قهرمانان المپیک در تبیین فرهنگ زیست محیطی بوده است.