با حکم وزیر آموزش و پرورش علی اکبر کمالی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حکم سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش علی اکبر کمالی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب شد.

گفتنی است؛ علی‌اکبر کمالی تا قبل از این مسؤولیت اداره آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان را به عهده داشته است.