معاون جهاد کشاورزی جرقویه علیا گفت: تا پایان فصل برداشت می توان پیش بینی کرد500 تن دانه روغنی گلرنگ از مزارع بخش جرقویه علیا برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی شفیعی  بیان کرد: برداشت گلرنگ از 20 هکتار زمین های کشاورزی بخش جرقویه علیا شهرستان اصفهان آغاز شد.

وی افزود:عملکرد این محصول  در هرهکتار 350 کیلوگرم گل و دو ونیم تن دانه روغنی می باشد که می توان پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت 500 تن دانه روغنی گلرنگ از مزارع این بخش برداشت شود.