معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار رشت با اشاره به اینکه تاکنون 40 درصد سهم اعتبار شهرستان رشت در اشتغال فراگیر در کمیته فنی مصوب شده است، خاطرنشان کرد: 81 درصد سهم اعتبارات اشتغال پایدار روستایی شهرستان رشت در کمیته فنی به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد علی ویشکایی با بیان اینکه روند رسیدگی طرح های ارسالی در کمیته فنی شهرستان بسیار خوب پیش میرود؛ افزود: از آغاز اجرای طرح اشتغال سامانه کارا تا کنون در شهرستان رشت تعداد هزارو 223 طرح در سامانه ثبت نام نموده اند که از این تعداد هزارو 8 طرح ثبت نامی اشتغال پایدار روستایی و 215 طرح ثبت نامی اشتغال فراگیر می باشد.

243 طرح مصوب در کمیته فنی شهرستان رشت

وی اظهار داشت: در کمیته فنی شهرستان رشت 243 طرح مصوب شده که 66 طرح از این تعداد مربوط به حوزه اشتغال فراگیر و 177 طرح در حوزه اشتغال پایدار روستایی است.

کمیته اشتغال رشت

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار رشت در ادامه گفت: دوهزار و 26 فرصت شغلی با اجرای طرح تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی در شهرستان رشت ایجاد می‌شود.

ویشکایی با اشاره به اینکه تاکنون 40 درصد سهم اعتبار شهرستان رشت در اشتغال فراگیر در کمیته فنی مصوب شده است، خاطرنشان کرد: 81 درصد سهم اعتبارات اشتغال پایدار روستایی شهرستان رشت در کمیته فنی به تصویب رسیده است.