مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رشت گفت: طرح اضطراری خط انتقال آب شرب به مخزن خمام به طول 1800 متر با هدف بهبود کیفیت آب و خط انتقال 500 میلی متری طی قراردادی به مبلغ 495،000،000 ریال انجام گرفته است

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فرزین فرخی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رشت اظهار کرد: با توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرستان رشت به طول 1322 متر 85 خانوار و همچنین با توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای تابعه رشت به طول 3200 متر 160 خانواربا هزینه ای بالغ بر 2،320،000،000 ریال از بودجه عمرانی تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه طرح اضطراری خط انتقال آب شرب به مخزن خمام به طول 1800 متر با هدف بهبود کیفیت آب و خط انتقال 500 میلی متری طی قراردادی به مبلغ 495،000،000 ریال انجام گرفته است.

وی افزود: توسعه خط انتقال راه آهن جاده جیرده به طول 4200 متر جهت تأمین فشار و همچنین توسعه خط انتقال آب راه آهن امام زاده هاشم به طول 1200 متر به مبلغ 11،400،000،000ریال از بودجه عمرانی تأمین اعتبار شده است و با رفع نشت 4 فقره خط انتقال آب رشت از هدر رفت 20 لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی جلوگیری شد .