سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمب 5 واحد صنفی نت سرا در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی  گفت:با اجرای طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی در شهر اصفهان 5 واحد صنفی نت سرای متخلف شناسائی و با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

وی افزود: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی نت سرا توسط مامورین اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس در شهر اصفهان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در این طرح مأموران از 93 واحد صنفی بازدید به عمل آوردند که در پایان تعداد 5 واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: همچنین در این طرح برای 17 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان 44 واحد صنفی نیز تعهد کتبی اخذ شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، گفت: از عموم شهروندان می خواهیم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.