سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود از احیای دو موقوفه در بن رود به ارزش 300 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امراله اصغری ورزنه با اشاره به احیای دو موقوفه دربن رود گفت: موقوفه حسن خان علینقی خارایی خالصی به ارزش 300 میلیون ریال در جرقویه علیا و روستای خارا از توابع بن رود احیا شد.

وی افزود: در جهت صیانت از حقوق موقوفات و همچنین اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش موقوفه مرحوم حسن خان علینقی خارایی خالصی احیا شد.

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود گفت: موقوفه مرحوم حسن خان علینقی خارایی خالصی توسط واقف نیک اندیش آن برای برگزاری مجالس روضه خوانی وقف شده است.