مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد اصفهان ازپرداخت 4 میلیارد تومان برای تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان اصفهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عباسعلی زارعان گفت: سه میلیارد و 960 میلیون تومان در سال 96 برای تعمیر و بازسازی منازل 1562 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان هزینه شد.

وی افزود: در دو دهه اخیر رشد بی‌رویه قیمت‌ها در حوزه ساختمان باعث افزایش هزینه تأمین مسکن مناسب برای مردم شده است و نیازمندان جامعه در جریان موج‌های افزایشی آسیب بسیار بیشتری دیده‌اند.

زارعان کمک به تأمین مسکن مناسب برای نیازمندان را در حال حاضر یک ضرورت اورژانسی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از موارد و به‌ویژه در کلان‌شهرها تأمین مسکن پایدار و شخصی برای مددجویان به‌راحتی باعث توانمندسازی و خودکفایی این خانوارها می‌شود.

زارعان بابیان اینکه منابع این نهاد برای تأمین نیاز گسترده مددجویان درزمینهٔ مسکن محدود است، گفت: در سال گذشته باوجود همه تنگناهای موجود موفق به تعمیر و بازسازی مسکن هزار و 562 خانوار تحت حمایت شدیم.

مدیر تأمین مسکن کمیته امداد اصفهان گفت: برای ارائه این خدمات به مددجویان در سال 96 سه میلیارد و 960 میلیون تومان هزینه شد که دو میلیارد و 796 میلیون آن از محل اعتبارات دولتی و کمک‌های مردمی و یک میلیارد و 164 میلیون آن‌هم از وام و سایر منابع تأمین شد.