معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: مناسب‌سازی اماکن و فضاهای شهری باهدف تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی جهت رفاه حال جانبازان، معلولان و سالمندان باید انجام شود.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مهرداد سالاری با اشاره به‌ضرورت مناسب‌سازی اماکن عمومی و فضای شهری برای افراد ناتوان جسمی، گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در سطح جامعه داریم کم‌توجهی به مشکلات حرکتی و تردد افراد ناتوان جسمی در پروژه‌های عمرانی و شهری است.

سالاری در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی فضای عبور و مرور شهری و ساختمان‌های اداری افزود: مناسب‌سازی اماکن و فضاهای شهری باهدف تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی جهت رفاه حال جانبازان، معلولان، سالمندان و افراد ناتوان جسمی باید انجام شود.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم تأکیدهای زیادی که داشته‌ایم هنوز شاهد نواقص مختلفی در مناسب‌سازی فضاهای عمومی هستیم البته این تنها مختص کرمانشاه نیست و در سراسر کشور نواقص فضاهای عمومی آن‌طور که باید رفع نشده و مناسب‌سازی به‌طور کامل انجام‌نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تأکید کرد که دستگاه‌های دولتی و خصوصی توجه داشته باشند مناسب‌سازی یک شعار نیست بلکه یک ضرورت است و حتماً باید قسمت‌های مورداستفاده ساختمان‌های دولتی و خصوصی مطابق با ضوابط مربوط به جانبازان و افراد دارای معلولیت را مناسب‌سازی کنند.

وی اظهار داشت: جانبازان و معلولان برای داشتن زندگی آرام و بهره‌مند از امکانات شهری نباید دغدغه داشته باشند و حتماً باید قسمت‌های مورداستفاده عمومی اماکن و ساختمان‌های دولتی و خصوصی مطابق با ضوابط افراد دارای معلولیت و جانبازان مناسب‌سازی شود.

 سالاری در ادامه گفت: باید طراحی و مناسب‌سازی فضاهای ورودی و سرویس‌های بهداشتی، رامپ و ورودی دستگاه‌های عمومی جهت بهبود و افزایش سطح خدمات در محیط‌های اداری و عمومی و به‌ویژه ساختمان‌ها و محیط‌هایی که بیشتر مورداستفاده مردم قرار دارند مثل مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و شهرداری‌ها و... صورت گیرد،

وی همچنین تأکید داشت: شهرداری‌ها باید تمهیدات لازم را برای حرکت روان و سریع ویلچر در فضاهای شهری شامل معابر پیاده، پارک‌ها و ... در راستای توانمندسازی حرکتی افراد ناتوان جسمی بیندیشند.