مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهادکشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد تا پایان سال بیش از ۱۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجید کامبخش با پیش بینی اینکه تا پایان سال بیش از ۱۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شودافزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۹۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی هرمزگان به سامانه آبیاری نوین مجهز شد.

مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به این سامانه مجهز شده است که بیش از ۶۷ درصد از زمین‌های کشاورزی استان است.

وی افزود: هرمزگان در زمینه آبیاری تحت فشار رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

کامبخش گفت: هزینه تجهیز هر هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است که دولت ۸۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاکشاورزی هرمزگان افزود: صرفه جویی در مصرف آب، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های کارگری از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی گفت: پارسال ۷ هزار و ۳۲۶ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان زیر کشت محصولات استراتژیک به این سامانه مجهز شدند.