سفیر ایران در سنگاپور گفت: اصفهان یکی از کانون های تبلور فرهنگ و هویت اصیل ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد انصاری در نشستی با مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان بیان داشت: بدون شک صنعت گردشگری یکی از کارآمدترین صنایع جهان هست که نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا می کند، لذا امروز همه ما باید به گردشگری به عنوان سرمایه ملی نگاه کنیم که می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایران ایفا کند.

وی با اشاره به آفت وابستگی اقتصاد ایران به نفت تصریح کرد: اگر چه ایران دارای منابع ارزشمند طبیعی در حوزه نفت و گاز می باشد، لکن امروزه همگان در کشور خوشبختانه به این نتیجه رسیده اند که از گردشگری به مراتب بهتر از نفت می توان بهره برداری کرد.

سفیر ایران در کشور سنگاپور همچنین عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به غنای فرهنگی و تمدنی کشور عزیزمان ایران، آسیب پذیری ما در حوزه فرهنگ بسیار اندک است بگونه ائی که جهانیان همواره از فرهنگ غنی ایرانیان با احترام یاد کرده اند و این در حالی است که در همین زمینه اصفهان یکی از کانون های تبلور فرهنگ و هویت اصیل ایرانی است، بنابراین باید تلاش کنیم تا از داشته های فرهنگی خود همچون میراث ارزشمند فرهنگی و صنایع دستی خود در زمینه توسعه گردشگری بهره برداری کنیم.

انصاری در ادامه با اشاره به نقش اصفهان در توسعه فرهنگی ایران عنوان کرد: براستی اصفهان همه زیبائی های ایران زمین را یکجا در خود جای داده است، لذا با توجه به آثار ارزشمند تاریخی اصفهان و صنایع دستی غنی آن آماده ایم گردشگری را میان اصفهان و سنگاپور توسعه دهیم.

برگزاری هفته فرهنگی اصفهان و سنگاپور در دستور کار میراث فرهنگی

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: با توجه به رشد قابل قبول گردشگری به ویژه گردشگری خارجی در اصفهان، هم اینک به این نتیجه رسیده ایم، با توجه به اشباع برخی بازارهای گردشگری اصفهان و همچنین بروز تحریم های جدید و ناعادلانه، بدنبال بازاریابی در بازارهای هدف گردشگری باشیم، لذا در راستای این نشست، کشورهای آسیائی در اولویت جدی ما قرار دارد.

فریدون الهیاری بیان کرد: برنامه ریزی برای معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری و همچنین معرفی صنایع دستی اصیل ایرانی در راستای تحقق مقوله حمایت از کالای ایرانی از جمله سیاستهای سازمان میراث فرهنگی در راستای توسعه کیفی گردشگری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان گفت: در راستای شناسائی فرصتهای جدید گردشگری برنامه ریزی لازم جهت برگزاری هفته فرهنگی اصفهان و سنگاپور در راستای بازارهای هدف جدید گردشگری صورت می پذیرد.