رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی امیررضا نقش را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی امیررضا نقش را به سمت سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد» منصوب می‌شوید؛ امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.