معاون استاندار قم :درشرایط کنونی جامعه بهتراست احزاب وجریان های سیاسی اختلاف ودشمنی راکنار گذاشته وبر سر منافع ملی اجماع کنند

به گزارش خبرگزاری موج از قم ، احد جمالی  با بیان اینکه دید افراد و تشکل‌ها در ایران بیشتر حول محور حزب ، منافع حزبی و جریانی شکل گرفته و اغلب با منافع ملی بیگانه است افزود: جریانات سیاسی در گام نخست باید بر سر منافع ملی به اجماع برسند و این ابتدای راه موفقیت برای احزاب خواهد بود و در گام بعدی نیز باید هر حزب به حقوق احزاب مخالف خود احترام بگذارد.

وی با بیان اینکه احزاب باید توانایی عرضه دیدگاه‌ها و راهبردهای خود را که برگرفته از راهبردهای کلی نظام و درقالب قانون اساسی است را به جامعه داشته باشند بیان کرد: احزاب هرقدر در این کار موفق باشند، کسانی را که در جامعه به فکر و اندیشه آن‌ها نزدیک تر هستند جذب می‌کنند.

جمالی تشکیل خانه‌های احزاب و ایجاد نقش برای تشکل‌های سیاسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مورد توجه قرار داد و گفت: در استان قم سعی کردیم نقش احزاب را پررنگ‌تر کنیم و با اقدامات صورت گرفته این امر به صورت نسبی محقق شده است.

معاون استاندار قم ادامه داد: در حال حاضر 42 حزب و تشکل سیاسی در استان قم مشغول فعالیت هستند که بیش از نیمی از احزاب از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شکل گرفته اند.

جمالی هدف از راه اندازی خانه احزاب را تقویت و ساماندهی فعالیت‌های حزبی در استان قم عنوان و تصریح کرد: تشکیل خانه احزاب با هدف تعمیق ارتباط بین جامعه و حاکمیت و مطالبه ی امور مربوط به احزاب که نماینده توده‌های جامعه هستند بوده است.

معاون استاندار قم رعایت مصالح ملّی و جامعۀ اسلامی و حفظ هویت سیاسی جریان‌ها و گام برداشتن در چارچوب منافع ملی، را از اولویت‌های کاری احزاب دانست و افزود: یکی از دلایل اصلی اختلاف بین جریان‌های سیاسی در کشور این است که هنوز گروه‌ها بر سر عنوانی به نام منافع ملی به اجماع نرسیده اند.

وی با بیان اینکه دید افراد و تشکل‌ها در ایران بیشتر حول محور حزب ، منافع حزبی و جریانی شکل گرفته و اغلب با منافع ملی بیگانه است بیان کرد: جریانات سیاسی در گام نخست باید بر سر منافع ملی به اجماع برسند و این ابتدای راه موفقیت برای احزاب خواهد بود و در گام بعدی نیز باید هر حزب به حقوق احزاب مخالف خود احترام بگذارد.

جمالی ادامه داد: اختلافات و مسایل نباید در این حد باشد که نتوانیم در کنار هم بنشینیم و صحبت کنیم؛ چرا که اختلافات سلیقه و اختلافات سیاسی جزو لوازم و نیازمندی‌هایی است که احزاب سیاسی را به تکامل می‌رساند و اگر این‌ها نباشد، احزاب نمی توانند عیوب و ایرادات خود را ارزیابی کنند و آنها را بهبود بخشند.