فرماندار شفت با بیان اینکه برند سازی گلاب گیلده در حال پیگیری است گفت: از سرمایه گذاران در این زمینه استقبال می کنیم و امیدواریم تا سال آینده این موضوع به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمدرضا محسنی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شفت با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری باید تا پایان شهریور ماه به متقاضیان واجد شرایط اعطا گردد افزود: دستگاه های اجرایی ذیربط پرونده های جاری اشتغال را پیگیری و گزارش دهند.

تسهیلات اعطایی باید به ایجاد اشتغال منتج گردد

فرماندار شفت با بیان اینکه تسهیلات اعطایی باید به ایجاد اشتغال منتج گردد افزود: مدیریت زمان و کاهش بروکراسی های اداری سبب افزایش اقبال جوانان به راه اندازی کسب و کارهای جدید خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شفت  با اشاره به اینکه برخی از دستورالعمل ها مانع توسعه آبزی پروری در این شهرستان شده است افزود: بازنگری در روند صدور مجوزهای آبزی پروری خرد به رونق مشاغل خانگی در روستاهای می انجامد.

وی در ادامه با بیان اینکه جهاد کشاورزی باید آموزش گلاب گیری و پرورش گل محمدی را در شهرستان شفت پیگیری نماید افزود: سازمان فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش ملزم به همکاری برای افزایش دانش فنی روستاییان در این خصوص هستند.

کارگروه اشتغال

نخست توسعه صنعت گلاب گیری در شهرستان شفت آموزش است

وی با اشاره به اینکه گام نخست توسعه صنعت گلاب گیری در شهرستان شفت آموزش است افزود: کشاورزان علاقه مند و مستعد می توانند از تسهیلات مشاغل خانگی بهره مند شوند.

فرماندار شفت در ادامه سخنان خود افزود: برند سازی گلاب گیلده در حال پیگیری است؛ از سرمایه گذاران در این زمینه استقبال می کنیم و امیدواریم تا سال آینده این موضوع به نتیجه برسد.