کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز شماره یک اصفهان از کشف 9هزار عدد کلوچه و کیک تاریخ گذشته در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  شهرام احتشامی گفت: یک انبار نگهداری کیک و کلوچه تاریخ گذشته در اصفهان کشف و شناسایی شد.

وی ادامه داد: بازرسان بهداشت محیط این مرکز در بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی از یک انبار 9هزار عدد کلوچه و کیک تاریخ گذشته کشف کردند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز شماره یک اصفهان بیان داشت: این تعداد کیک و کلوچه تاریخ گذشته معدوم و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.