رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر ومیمه از پلمب یک واحد تولیدی آلاینده در شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی پورقاسم گفت: در یکی از شهرک های صنعتی شهرستان شاهین شهر و میمه از ادامه فعالیت یک واحد تولید عایق های معدنی (پشم سنگ) آلوده کننده هوا جلوگیری بعمل آمد.

وی افزود: یک واحد تولید کننده عایق های معدنی در یکی از شهرک های صنعتی بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه، به دلیل استفاده از سوخت کک زغال سنگ و عدم فیلتراسیون مناسب کوره ذوب، موجب آلودگی شدید هوا و نارضایتی اهالی روستاهای مجاور را فراهم ساخته بود که پلمب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر ومیمه گفت: به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ قانون هوای پاک از ادامه فعالیت توام با آلودگی واحد مذکور جلوگیری به عمل آمد.