معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: فرآیند تصفیه و توزیع آب در شبکه آب آشامیدنی شهر رشت توسط بازرسان بهداشت بصورت روزانه مورد پایش، نمونه برداری و کلرسنجی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد عباسی بر اساس بررسی های انجام شده، نمونه برداری، انجام آزمایشات و پیگیری های مستمر از وضعیت کنترل کیفی آب آشامیدنی شهر رشت، در حال حاضر نتایج بررسی ها و آزمایشگاهی حاکی از مطلوب بودن نتایج میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی بوده و بازرسان بهداشت محیط در برنامه های طرح تشدید نسبت به افزایش موارد بازرسی و نمونه برداری اقدام می نمایند .

میزان شوری آب بعلت تغییر منبع آب بود

وی خاطرنشان کرد: فرآیند تصفیه و توزیع آب در شبکه آب آشامیدنی شهر رشت توسط بازرسان بهداشت بصورت روزانه مورد پایش، نمونه برداری و کلرسنجی قرار می گیرد و تنها تغییر در وضعیت آب آشامیدنی در چند روز اخیر بالاتر بودن میزان شوری آب بعلت تغییر منبع آب بود که البته از حد استاندارد فراتر نرفته است.

وی افزود: در حال حاضر با برگشت مجدد آب خام شهربیجار میزان شوری آب همانند شرایط قبل می باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد: شرکت های بهره برداری کننده آب آشامیدنی و آب منطقه ای به عنوان تامین کننده منبع آب آشامیدنی، موظف به اطلاع رسانی به دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه ناظر در قبال هرگونه تغییر در منبع آب آشامیدنی و فرآیند تصفیه آب می باشند که متاسفانه در مورد اخیر این مهم اتفاق نیفتاده بود.