سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست اصفهان از شناسایی بیش از ۲ هزار گونه گیاهی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  حسین اکبری  گفت: بیش از ۲ هزارگونه گیاهی مربوط به ۷۰ جنس و در قالب ۱۳۰ خانواده در استان اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد ۳۵۰ گونه دارویی، ۴۵ گونه انحصاری، چهار گونه آسیب پذیر ۱۶ گونه نادر و ۱۹ گونه در خطر انقراض محسوب می شود.

وی گفت: گون زارها، قیچ زارها، در منزارها، جوامع بادام کوهی و سبز، تاغزارها وعرصه های رویشگاهی لاله واژگون از مهترین عناصر گیاهی استان اصفهان محسوب می شود.

اکبری با اشاره به حیات وحش استان اصفهان گفت: تاکنون در این استان ۴۵۹ گونه مهره دار شامل ۳۰۶ گونه پرنده، ۴۲ گونه خزنده، ۶۲ گونه پستاندار، هشت گونه دوزیست و ۴۱ گونه ماهی شناسایی شده است.

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: کل و بز، قوچ و میش، جبیر، آهوی ایران، یوزپلنگ ایرانی، پلنگ ایرانی، هوبره، زاغ بور، گربه شنی از مهمترین گونه های جانوری استان اصفهان هستند.