هشتادمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری با دستور: بررسی قرارداد آبنمای موزیکال بوستان ملت در تالار شورا برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت با اشاره به پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت بیان کرد: اتمام به موقع پروژه هایی در این سطح دربرگیری با افکارعمومی باعث ایجاد اعتماد بیش از پیش شهروندان به مجموعه شهرداری خواهد شد.

رضا رسولی با ذکر این مورد که متاسفانه اغلب پروژه های بزرگ در حال اجرا با مشکلات متعددی دست به گریبان می شوند که این امر باعث تنزل سرعت اجرای آنها می گردد خواستار تشکیل کارگروه نظارتی بر پیمان های در حال اجرا و حل مشکلات مربوط به این طرح ها شد.

کمیسیون عمران

این عضو شورا در ادامه افزود:  با توجه به رقم هزینه کرد پروژه آبنمای موزیکال رشت عدم بهره برداری شهروندان از این آبنما را امری غیرقابل توجیه و مصداق اتلاف بیت المال دانست.

در ادامه با بررسی مشکلات موجود فی ما بین کارفرما و پیمان کار پروژه آبنما مقرر گردید با رفع مشکلات و طبق مفاد توافق ابتدا فاز یک این طرح و سپس فاز نهایی از سوی پیمانکار تحویل و مورد بهره برداری قرار گیرد.