سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی گفت: 86 مرکزپیش بینی خرید گندم وجود دارد که 20 مرکز مربوط به غله (بخش خصوصی ) و 66 مرکز مربوط به مجوعه تعاون روستایی است.

محمد فرید سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان گفت:در سال زراعی جاری سطح زیر کشت گندم استان 588 هزار هکتار است که 75 هزار بهره بردار در کشت و کار گندم نقش دارند.

  وی با بیان اینکه استان کردستان  حدود 9 درصد تولید گندم کشور را دارد گفت: از موفقیت ها ناشی از توان اسب بخار،تعمیر به موقع ماشین الات،کشت به موقع گندم،تغذیه خوب و تامین کود به موقع  است.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی گفت: هزاو 31 دستگاه کمباین بومی و 500 دستگاه کمباین مهاجر به عملیات برداشت گندم را انجام خواهند داد.

سپری قیمت تضمینی گندم را هزارو 300 تومان با درجه پاکی دو دودانست  به این معنا که  دو درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید باشد.

وی در پایان از کشاورزان خواست در سامانه خرید تضمینی گندم ثبت نام کنند و میزان سطح زیر کشت وپیش بینی تولید خود را در سامانه ثبت کنند.