معاون بهبود تولیدات گیاهی گفت:در سال زراعی جاری از 101هزارو 480 هکتاراراضی زیر کشت نخود در استان 365هکتار در پاییز و 1782 هکتار به صورت انتظاری و درفصل بهار به صورت کشت زود هنگام 99هزارو 335 هکتارکشت نخود وجود دارد.

فرید سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان گفت:با توجه به اینکه استان کردستان یکی از تناوب های اصلی کشت نخود در کنار دیگر محصولات کشاورزی است گفت:سیاست های دولت مبنی برکشت نخود به صورت پاییزه و انتظاری است به طوری که کشت را از بهاربه پاییزه و انتظاری انتقال دهیم که این امر به صورت جدی در استان پی گیری می شود.

وی با بیان اینکه کشت نخود به صورت انتظاری و پاییزه باعث افزایش عملکرد نخود می شود گفت:در کشت نخود به راحتی می توان از آب سبز که ناشی از رحمت الهی است استفاده کرد که  پایداری تولید بیشترو افزایش عملکرد دوبرابری را نسبت به کشت بهاره دارد.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی  به ارقام پابلند این محصول اشاره کرد و گفت:در سال زراعی جاری75 تن از ارقام منصور،عادل ،آسکان رابه استان  وارد کردیم که ازعملکرد بالایی در هنگام برداشت محصول برخوردارند.

سپری به اقدامات انجام گرفته به کشاورزان در سال جاری اشاره کرد و گفت:ورود بذور اصلاح شده به استان ،7دستگاه هد برداشت مخصوص نخود با 50 درصد یارانه بلاعوض و 28 کارنده 50 درصد یارانه دار در اختیار کشاورزان سطح استان قرار گرفته است.

 وی با بیان اینکه کشت نخود در  تناوب گندم و سایر محصولات کشاورزی پایداری تولید و حاصل خیزی خاک را به همراه دارد گفت:امید است با توسعه ارقام جدید  ،روش های  نوین در کشاورزی حفاظتی  و برداشت مکانیزه بتوانیم هزینه ها را کاهش و پایداری تولید را حفظ کنیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی صرفه جویی در زمان،حذف شخم، افزایش مواد آلی و فعالیت میکرو ارگانیسم های خاک ،حفظ رطوبت خاک و عملکرد بیشتر محصول را از مزایای کشت مستقیم عنوان کرد و افزود: در سال زراعی جاری 17هزار هکتار از محصول نخود به صورت مکانیزه کشت و 2 هزارهکتاراز این میزان به کشت مستقیم اختصاص دارد.

 سپری با اشاره به اینکه 150 تن مواد بیولوژیک برای کنترل بیماری ها در بین کشاورزان توزیع شده گفت: پیش بینی می شود حدود 41 هزار تن نخود  در استان برداشت شود که مورد استفاده داخل کشور قرار گیرد وبا توجه به ارقام جدید وارد شده می توان در  صادرات هم  سرمایه گذاری کرد.