استاندار فارس در سفر به ایزدخواست با اشاره به عظمت قلعه تاریخی ایزدخواست گفت: در این مجموعه؛ آثار بزرگ تاریخی، میراثی و فرهنگی نهفته است که باید از آن در جهت رونق گردشگری در شهرستان آباده و شهر ایزدخواست بهره برد لیکن در فازهای اول باید مسیرهای دسترسی به این مجموعه بهسازی و مناسب سازی شده تا شرایط برای بازدید گردشگران خارجی و داخلی فراهم گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار روز شنبه در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست، با اشاره به عظمت این قلعه تاریخی گفت: در این مجموعه؛ آثار بزرگ تاریخی، میراثی و فرهنگی نهفته است که باید از آن در جهت رونق گردشگری در شهرستان آباده و شهر ایزدخواست بهره برد لیکن در فازهای اول باید مسیرهای دسترسی به مجموعه تاریخی قلعه ایزدخواست بهسازی و مناسب سازی شده تا شرایط برای بازدید گردشگران خارجی و داخلی فراهم شود.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

وی با بیان اینکه در قلعه ایزدخواست باید به موضوع های متعددی همچون استحکام بخشی بنا و بهسازی مسیرهای دسترسی به آن، توجه کرد؛ افزود: باید طرح جامعی که بتواند برنامه امروز و آینده این مجموعه را بر اساس گذشته تاریخی آن تعریف کند، تدوین و در دستور کار قرار گیرد زیرا قلعه تاریخی ایزدخواست می تواند به عنوان دروازه اصلی استان فارس با همت جمعی، حفظ و احیا شود.  

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر ضرورت اهمیت توجه به این قلعه تاریخی تأکید کرد: معاونت عمرانی استانداری فارس و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در کنار اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ایزدخواست تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط بنای تاریخی قلعه ایزدخواست به کار بگیرند.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

استاندار فارس ادامه داد: مسئولان امر در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس، طرح های اولیه قلعه ایزدخواست را فراهم کرده اند اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

تبادار با بیان اینکه در مجموعه تاریخی قلعه ایزدخواست، معانی فرهنگی، زندگی، رسم و رسوم و آداب این دیار نهفته است، خاطرنشان ساخت: مردم ایزدخواست، اعضای شورای اسلامی شهر و  شهرداری این شهر باید روند احیای این قلعه تاریخی را پیگیری کنند.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

وی همچنین از بازارچه و نمایشگاه صنایع دستی ایزخواست بازدید و بر ضرورت حمایت و تقویت صنایع دستی این شهر تأکید کرد.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست

به گزارش موج، استاندار فارس در جریان این بازدید، مبلغ سه میلیارد ریال جهت تسریع در روند بازسازی و احیاء قلعه تاریخی ایزدخواست اختصاص داد.

اسماعیل تبادار در بازدید از قلعه تاریخی ایزدخواست