مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: در قالب طرح تشدید نظارت رمضان 759 فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که بیشترین تعداد آن در بخش کالا و خدمات و 535 فقره بود و متخلفان به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛سیدنجیم حسینی گفت:درطرح تشدیدنظارت درماه مبارک رمضان امسال759فقره پرونده تشکیل گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اظهار داشت: گشت های بازرسی تعزیرات حکومتی کردستان از ابتدای امسال با توجه به وضعیت بازار و بویژه در ماه مبارک رمضان تشدید و در این مدت 2 هزار و 345 پرونده تخلف بررسی و رای برای آنها صادر شد.

وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده یک هزار و 572 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات بوده که متخلفان این بخش به پرداخت 2 میلیارد و 540 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: تعداد پرونده های این بخش در مقایسه با سال قبل 12 درصد افزایش یافته و گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات این بخش است.

حسینی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز 765 فقره پرونده تشکیل شده و متخلفان به پرداخت 23 میلیارد و 780 میلیون ریال جریمه شدند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در بخش بهداشت و درمان نیز 39 فقره پرونده تشکیل شده و متخلفان به پرداخت 60 میلیون ریال جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: امسال 2 هزار و 376 فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و متخلفان 26 میلیارد و 390 میلیون ریال جریمه شدند.

حسینی افزود: در این مدت 214 فقره پرونده قاچاق با جریمه چهار میلیارد ریال و 14 فقره پرونده بخش بهداشت با یک میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه تشکیل شد.

وی اضافه کرد: در قالب طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان، 10 تیم بازرسی بر عرضه و فروش کالاهای اساسی نظارت کردند و در این مدت 47 گشت مشترک با سایر ادارات انجام دادند.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی در بخش های کالا و خدمات، مراکز بیمارستانی و داروخانه ای و شرکت های خصوصی و دولتی می توانند گزارش کتبی خود را برای بررسی به ادارات تعزیرات حکومتی تحویل دهند.

حسینی یادآور شد: سامانه تلفن گویای تعزیرات حکومتی 135 بزودی راه اندازی می شود ضمن اینکه شهروندان می توانند با ورود به سایت اینترنتی بازرسی و عملکرد تعزیرات حکومتی درخواست خود برای رسیدگی به تخلف صنفی را ثبت کنند. 

سال گذشته در مجموع هشت هزار و 120 فقره پرونده تخلف مربوط به صنوف بخش های مختلف در تعزیرات حکومتی تشکیل و متخلفان به پرداخت 633 میلیارد و 300 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.