طرح سنجش نوآموزان دبستان بدو ورود، از امروز دوم تیرماه 1397 به‌صورت هماهنگ در سطح استان کرمانشاه، آغاز به کارکرد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، به‌منظور اجرای برنامه کشوری سنجش نوآموزان دبستان از بدو ورود، در سطح استان کرمانشاه 34 پایگاه در نظر گرفته‌شده است که بر این اساس 21 پایگاه اولیه و یک پایگاه تخصصی به‌صورت ثابت و 13 پایگاه به‌صورت سیار فعالیت برنامه سنجش نوآموزان دبستان را انجام می‌دهند.

گفتنی است که در این پایگاه‌ها، نوآموزان ازنظر بینایی، شنوایی، هوش، سلامت جسمانی و بهداشت دهان و دندان توسط نیروهای آزماینده تخصصی ارزیابی می‌شوند و ازنظر آمادگی‌های لازم جهت ورود به دبستان بررسی می‌شوند.

 بر اساس آمارهای پیش‌بینی‌شده برای سال تحصیلی 98-97 حدود 35 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان و پیش‌دبستان سنجش خواهند شد.

گفتنی است پیش‌شرط ثبت‌نام نوآموزان در پایه اول در دست داشتن برگه سنجش آمادگی تحصیلی با استفاده از برنامه سنجش نوآموزان دبستان است.