سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر علوم باید درخصوص عدم ارائه خدمات به دانشجویان دوره دکتری پاسخگو باشد و دلایل آن را به روشنی توضیح دهد تا به یک جمع‌بندی کامل در این خصوص برسیم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ولی داداشی گفت: دانشجویانی که در دوره‌ دکتری در حال تحصیل هستند، نخبگان کشور به شمار می‌روند و باید به طور ویژه به آنها خدمات‌رسانی شود؛ بنابراین وزارت علوم وظیفه دارد از نخبگان کشور حمایت کند و شرایط را برای تحصیل آنها و همچنین انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی فراهم کند.

حمایتی از جانب دولت و وزارت علوم از دانشجویان دوره‌دکتری صورت نمی‌گیرد

 نماینده مردام آستارا در مجلس ادامه داد: دولت و وزارت علوم نباید در این خصوص کوتاهی کنند و بر اساس گزارشاتی که به بنده رسیده، متأسفانه حمایتی از جانب دولت و وزارت علوم از دانشجویان دوره‌دکتری صورت نمی‌گیرد.

شرایط نامطلوب برخی از دانشگاه‌های سراسری در ارائه خدمات به دانشجویان دوره‌‌ دکتری

وی با انتقاد از شرایط نامطلوب برخی از دانشگاه‌های سراسری در ارائه خدمات به دانشجویان دوره‌‌ دکتری، افزود: دانشجویانی که در مقطع دکتری در دانشگاه‌های سراسری در حال تحصیل هستند، از شرایط تحصیلی خود رضایت کامل را ندارند و خدمات‌رسانی توسط دانشگاه و وزارت علوم به آنها به خوبی رخ نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر علوم باید درخصوص عدم ارائه خدمات به دانشجویان دوره دکتری پاسخگو باشد و دلایل آن را به روشنی توضیح دهد تا به یک جمع‌بندی کامل در این خصوص برسیم و با برطرف کردن موانع، شرایط را برای ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری تسهیل ببخشیم.

درخصوص سوال خود از وزیر علوم که مقرر شده در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شود، گفت: متأسفانه وزارت‌ علوم در ارائه خدمات به دانشجویان دوره‌ دکتری کوتاهی و سهل انگاری دارد.