مراسم کلنگ زنی احداث آرامگاه دکتر حشمت بر سر مزار این شهید بزرگوار نهضت جنگل واقع در محله چلهتن رشت برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مراسم کلنگ زنی احداث آرامگاه دکتر حشمت بر سر مزار این شهید بزرگوار نهضت جنگل واقع در محله چلهتن رشت با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از شهروندان برگزار گردید.

در این مراسم رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با ذکر این مورد که مدیریت شهری رشت در نظر دارد در راستای تقدیر از جایگاه دکتر حشمت اِلمان و آرامگاهی درخور شأن این شهید بر سر مزار وی احداث کند بیان کرد: دکتر حشمت طالقانی جزو ۷ نفر اول حاضر در جنبش جنگل محسوب می شود که با میرزا کوچک جنگلی بیعت و از جنگلهای غرب گیلان مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی را آغاز کردند.

مراسم کلنگ آرامگاه دکتر حشمت

محمد حسن عاقل منش افزود: تکریم قهرمانان و تاریخ سازان شهر رشت از سوی شهروندان با این قبیل اقدامات امری در راستای حفظ ارزشها و فرهنگ شهادت و ایثار محسوب می گردد.

مراسم- کلنگ آرامگاه دکتر حشمت