مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از بکار گیری خدمات بهیاری در آرامستان باغ رضوان اصفهان در آینده ای نزدیک خبر داد.

سید رضا جعفریان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت جسمی بستگان افراد متوفی در آینده ای نزدیک  آرامستان  باغ رضوان اصفهان به مرکز بهیاری مجهز می شود.

وی با اشاره به اینکه بستگان افراد متوفی بدلیل خودزنی و یا فشار روحی دچار مشکلات جسمی و روانی می شوند، گفت: در راستای گسترش خدمات آرامستان باغ رضوان از مرکز بهیاری در آینده نزدیک بهره برداری می شود.

مدیر عامل باغ رضوان اصفهان

مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری  اصفهان با بیان اینکه افراد و بستگان خانواده هایی که عزیزان خود را از دست می دهند دچار مشکلات روحی و روانی می شوند، افزود: این آرامستان خدمات مشاوره ای و روانشناسی در جهت تسکین خاطر بستگان متوفیان ارائه می دهد.